Xây dựng Tp. Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh GĐ 2020 – 2025, định hướng 2030

Xây dựng Tp. Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh GĐ 2020 – 2025, định hướng 2030

Xây dựng Tp. Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh là mục tiêu quan trọng được đặt ra cho giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu này được thể hiện rõ tại Quy hoạch Tp. Bảo Lộc & vùng phụ cận đến năm 2040. Theo đó, Bảo Lộc đặt ra nhiều mục tiêu khác nhau trong giai đoạn này bao gồm: trở thành đô thị loại II trước năm 2025, xây dựng thành phố đạt các tiêu chí loại I vào năm 2040 và đặc biệt là định hướng trở thành thành phố thông minh vào giai đoạn 2020 – 2025, định hướng 2030.

Sau Đà Lạt, Bảo Lộc là thành phố thứ 2 của Lâm Đồng đồng thời cũng là thành phố thứ 2 đang hướng đến mục tiêu trở thành thành phố thông minh của tỉnh.

Thành phố thông minh là gì?

Theo Wikipedia, thành phố thông minh được định nghĩa là: một khu vực thành thị sử dụng các loại phương pháp điện tử và cảm biến khác nhau để thu thập dữ liệu. Thông tin thu được từ dữ liệu sẽ dùng để quản lý tài sản, tài nguyên và dịch vụ một cách hiệu quả, từ đó cải thiện hoạt động trên toàn thành phố.

Nói một cách dễ hiểu hơn, thành phố thông minh là thành phố sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để tăng hiệu quả hoạt động và chia sẻ thông tin đến công chúng.

Cơ hội của Bảo Lộc khi trở thành thành phố thông minh

Sự phát triển của đô thị hóa đã đặt ra thách thức cho Bảo Lộc gồm các vấn đề: suy thoái, ô nhiễm môi trường, hạ tầng không đồng bộ,… Sau khi trở thành thành phố thông minh, những vấn đề này sẽ được giải quyết. Đồng thời, Bảo Lộc sẽ có cơ hội phát triển các yếu tố sau:

  • Phát triển con người thông minh, được hưởng môi trường sống hiện đại, được tôn trọng và tạo điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân.
  • Phát triển kinh tế thông minh, thay đổi phương thức sản xuất và kinh doanh, nâng cao hiệu suất lao động, tạo sự liên kết với các vùng lân cận.
  • Phát triển phương tiện di chuyển thông minh, sử dụng nguồn nguyên liệu sạch, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
  • Phát triển hình thức quản lý thông minh giúp đảm bảo an ninh, tối ưu cách giải quyết các vấn đề xã hội.

Thành phố thông minh

>>> Xem thêm: #5 tiện ích ở Bảo Lộc chắc chắn hữu ích cho bạn

Bảo Lộc cần gì để trở thành thành phố thông minh?

Nhờ sự chuyển biến về kinh tế – xã hội, hạ tầng mà Bảo Lộc trong những năm qua đã thay đổi diện mạo, thu hút đầu tư, trở thành thành phố phát triển năng động theo định hướng “đô thị xanh”. Tuy nhiên, để trở thành thành phố thông minh thì Bảo Lộc cần đáp ứng được 4 điều kiện sau (theo Bộ Kinh doanh, sáng tạo và kỹ năng của Anh đề ra):

  1. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hiện đại kết hợp với dữ liệu công giúp người dân dễ dàng truy cập thông tin.
  2. Có hệ thống nhận diện để dịch vụ chuyển phát được nâng cấp và có cơ sở hạ tầng vật lý thông minh.
  3. Có sự minh bạch về kết quả, hiệu suất của dịch vụ thành phố.
  4. Lãnh đạo thành phố cần có tầm nhìn, kiên định về mục tiêu đã đề ra, tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn để cải thiện chất lượng sống của người dân.

Bảo Lộc

Để trở thành thành phố thông minh, Bảo Lộc đã và đang tích cực thu hút đầu tư vào các lĩnh vực từ nông – lâm nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, y tế, giáo dục đến bất động sản. Những lĩnh vực này được xem là tiền đề để Bảo Lộc đạt tiêu chí loại II, loại I và trở thành thành phố thông minh như mục tiêu đã được đặt ra. Cùng với việc mở rộng diện tích, sáp nhập 5 xã của huyện Bảo Lâm vào thành phố thì Bảo Lộc còn tăng cường chỉnh trang “bộ mặt” đô thị bằng việc ưu tiên các dự án với định hướng phát triển xanh – sạch – đẹp.

>>> Xem thêm: Vị trí địa lý, địa hình, kinh tế và dân số Bảo Lộc